טיפולי המרה לבעלי עסקים אנלוגיים

זה ספציפית לא מולד,

ניתן ללמוד,

להשתנות,

להשתפר,

להשתכלל