להגיב בפרטי מתוך קבוצה

מה זה? 

התכתבתם בקבוצה עם חברים מישהו שלח הודעה שאתם רוצים להגיב עליה, אבל לא בפני כולם אלא בפרטי</